Førerkort klasse B

Kurset inneholder følgende temaer

  • 2 timer innledende teori

  • 5 timer landevegkjøring og forbikjøring

  • 1 time teori + 3 timer praktisk kjøring i variert trafikk

  • 2 timer refleksjon og oppsummering

    Mørkekjøringskurs (obligatorisk)

  • 3 timer

    Oppkjøring

  • Førerprøvens varighet på trafikkstasjonen er max 75 min, i tillegg 1 times oppvarming før praktisk prøve.

Trinn 1:

Trafikalt grunnkurs (for de som ikke har gjennomført dette)

Trinn 2:

Kjøreteknisk trening, kjøretimer etter individuelt behov, 1 veiledningstime er obligatorisk. Hensikten er at eleven skal lære å beherske kjøretøyet rent teknisk, også rygging og sikkerhetskontroll. Teoripensumet som følger dette trinnet er gjennomgått på teorikurset.

Trinn 3:

Hensikten er at eleven tilnærmet skal beherske kjøring i variert trafikk. Timeantallet vil være individuelt. Teoripensumet vil være gjennomgått på teorikurset.

Den obligatoriske delen på Trinn 3 er gjennomføring av sikkerhetskurs (glattkjøring) og 1 veiledningstime.

Trinn 4:

13 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Hensikten med sikkerhetskurset er at eleven gjennom opplevelse og erfaring skal videreuvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.